So sánh sản phẩm

Sản phẩm

  • Khay Rack

    *Khay Tủ Rack D600/D800/D1000 theo chuẩn 19inches
    *Phù hợp với mọi loại tủ Rack, tủ mạng
    *Thanh quản lý cáp 1U, 2U theo chuẩn 19 inches
    *Màu đen
  • Đăng ký tư vấn