bạn cần chúng tôi hỗ trợ về sản phẩm nào?

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC 3D

Address : Số 14, TT TCT Dược, Đông Quan, Cầu Giấy
Phone : +844 3783 3705 – +84 989 356 083 – Fax : +844 3783 3706
Email: pvtuan@cokhi3d.com.vn
Website :cokhi3d.com.vn
       
Nhà sản xuất Tủ mạng, Tủ điện, Thang Máng Cáp điện – Viễn thông …. hàng đầu Việt Nam